http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/64084
Eljárás az OTP ellen a kezelési költség ügyében
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet OTP ellen indított peres eljárásának első tárgyalása 2009. február 4-én lezajlott. A tárgyaláson szervezetünk által sérelmezett kezelési költség felszámítását az OTP a "bevett gyakorlat" alkalmazásával igyekezett indokolni. Emellett az FJSZ keresetében szereplő jogszabályi hivatkozások cáfolatára oly módon törekedett, hogy a különbséget igyekezett kihangsúlyozni a "tisztességtelen szerződéses feltételek alkalmazása" (FJSZ álláspontja) és a "szerződéses feltételek tisztességtelen alkalmazása" (OTP szerinti értelmezés) között, amelyet mi egyértelműen az utóbbi OTP általi elismerésének vettünk. A felszámított kezelési költség jogosságának alátámasztására a bank a költségtételek elnagyolt felsorolását közölte, azonban az FJSZ kérésének megfelelően a bíróság az OTP-t a felmerülő költségek tételes bemutatására kötelezte.

Az eljárás folytatódik. A bíróság a következő tárgyalás időpontjának 2009. június 12. 14:00 órát tűzte ki. Jelenleg az FJSZ az OTP által a költségtételeket igazoló beadvány érkezésére vár.

Kozmetikázott kozmetikai termékek - 150.000.000.-Ft bírságot kapott a L'Oreal az FJSZ kezdeményezte eljárásban
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ) két bejelentést tett a L'Oreal Magyarország Kft. (L'Oreal) ellen fogyasztók megtévesztése miatt a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH). A L'Oreal reklámjaiban úgy népszerűsítette termékeit, hogy számokban, vagy százalékokban konkretizált hatást tulajdonított termékeinek, például hogy golyós hasfeszesítő termékével 8 nap alatt feszesebb lesz a bőr, arcápoló krémje 87%-ban telíti életerővel a bőrt, 5000 liternyi termálvíz hatékonyságával, más krémje pedig 8 perc alatt egyenletesebb bőrt, 35 % azonnali hatást biztosít. Az FJSZ szerint a L'Oreal számos hirdetésével megtévesztette a fogyasztókat, hiszen számszerűsített ígéreteket tartalmaznak a reklámok, a termékek hatásossága mértnek, igazoltnak tűnik a közölt adatok tükrében, a fogyasztókat ez pedig a vásárlásra ösztönzi. Az FJSZ bejelentései alapján a GVH Vj-116/2007. számalatt indított eljárást, melynek eredményeképp a versenyhivatal megállapította, hogy a L'Oreal a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított egyes termékei kapcsán adott tájékoztatásaival, és ezért 150.000.000.-Ft (egyszázötvenmillió forint) bírsággal sújtotta.

A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet folytatja a szépségipar megtisztítását célzó kampányát, vagyis továbbra is fel fog lépni a jogsértő cégekkel szemben. Korábban az Avon Cosmetics Kft. kapott 20.000.000.-Ft bírságot a versenyhivataltól FJSZ kezdeményezte eljárásban, és jelenleg is több eljárás van folyamatban kozmetikai cégek ellen a GVH előtt, melyekben az FJSZ tett bejelentést megtévesztő reklámok miatt.

1%-os felajánlás
Tisztelt látogatónk!

Adójának 1%-t fogyasztóvédelmi célra, a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet támogatására is fordíthatja. Szívesen veszünk, várunk minden felajánlást!

Adószámunk: 18258181-1-43

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felajánláshoz szükséges nyilatkozat APEH-hez való beérkezésének határideje: 2009. május 20.

Támogatását előre is köszönjük!

A GVH 41 millió forintos bírságot szabott ki az Euro Correct Consulting Kft-re
Szervezetünk 2008 júliusában tett bejelentést a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH) az Euro Correct Consulting Kft ellen, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában.

Az FJSZ gyanúja az volt, hogy az Euro Correct Consulting Kft több megyében, a települések helyi újságjában a fogyasztók megtévesztésére, döntéseik tisztességtelen befolyásolására alkalmas módon szervez pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő fogyasztói csoportot.

A cég kedvezményes és gyors pénzhez jutási lehetőséget kínált a fogyasztók - különösen a hitelfelvétel szempontjából szigorúbb feltételekhez kötött BAR-listások és nyugdíjasok - számára, csupán a hirdetés apró betűs részében feltüntetve a tényt, hogy a cég valójában nem végez hitelezési szolgáltatást, hanem fogyasztói csoportot szervez.

Bejelentésünkben kifogásoltuk, hogy a cég megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott, a fogyasztókban könnyű hitelhez jutási képzetet keltettek, miközben itt egész másról van szó. A hirdetés nem tájékoztatta ugyanis a fogyasztót arról, hogy a tagok által havonta fizetendő törlesztő részletekből sorsolás, vagy előtörlesztés vállalása útján dől el, hogy ki mikor jut hozzá az általa igényelt összeghez. Vagyis szemben egy normál hitellel, nem kerül sor folyósításra rövid időn belül, hanem hónapok, évek is eltelhetnek, amíg a fogyasztó az általa igényelt összeghez hozzájut.

B-1282/2008. számú bejelentésünk alapján Vj-115/2008 szám alatt indult versenyfelügyeleti eljárás, melynek következtében a GVH 41 millió 618 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte a jogsértő céget.

Hiba a Citibank SMS értesítéseiben – az FJSZ fellépése nyomán orvoslásra kerül sor
A Citibank banki tranzakciókról sms értesítést küldő Hírnökszolgálatában 2008. tavaszán több alkalommal probléma lépett fel, mely azt eredményezte, hogy egyes ügyfelek nem kaptak sms értesítést különböző banki tevékenységekről, annak ellenére, hogy az erre irányuló szolgáltatást – díj ellenében – igénybe vették.

Fogyasztói bejelentés alapján az FJSZ vizsgálatot kezdeményezett a Citibanknál és a PSZÁF-nél az ügy kapcsán. A bankkal való, hónapokig tartó egyeztetésünk folyamán meghatározták a probléma jellegét és részleteit, ideértve az érintett ügyfeleket. A Citibank időközben a hibát kiküszöbölte, és az FJSZ felvetésére vállalta, hogy a Hírnökszolgálat díját azoknak az ügyfeleknek, akiket a szolgáltatás hiányossága érintett, arányos részben visszatéríti. A bank ügyfelei a januári számlakivonatukon találhatnak információt a díjkorrekcióról. Az általunk képviselt panaszos igényeit a hitelintézet teljesítette. A Citibank az FJSZ kérésére írásban nyilatkozott arról, hogy tudomása szerint haszna nem származott abból, hogy egyes ügyfelek nem kaptak sms értesítéseket.

Megjegyezzük, hogy a PSZÁF a bejelentésünkre nem indított eljárást, az ügyet érdemi vizsgálat nélkül lezárta, pedig nyilván a PSZÁF eljárása sokkal egyszerűbben és könnyebben utat nyithatott volna az ügyfelek kompenzálásának, mely így az FJSZ vizsgálata kapcsán valósulhatott meg.

A Citibank nyilatkozata itt olvasható: Citibank nyilatkozat

Hol az ellenszolgáltatás? - Közérdekű pert indít a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet az OTP ellen
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ) közérdekű keresetet nyújt be az OTP Bank Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Zrt. (együtt: OTP) ellen.
Az OTP lakáscélú hitelei esetében nemcsak kamatra tart igényt, hanem kezelési költséget is szed ügyfeleitől, mely éves szinten, a hitel nagyságától függően, akár több százezer forint kiadást jelenthet a kölcsönvevőknek. Az FJSZ véleménye szerint az OTP nem nyújt ügyfeleinek olyan kezelési szolgáltatást, mely indokolna ilyen jelentős költségtétel megfizettetését. Az OTP vonatkozó általános szerződési feltételei nem taglalják, mi célra szedi a kezelési költséget az OTP, de nem derült ki az FJSZ számára máshonnan sem, hogy egy 10.000.000.-Ft-os forint lakáskölcsönnél az évi 2%-os kezelési költségért, vagyis 200.000.-Ft-ért, mit tesz egy év alatt az OTP. Ezen túlmenően a kezelési költség indokolatlanságát támasztja alá, hogy van olyan lakáshitel-terméke az OTP-nek, melynél kezelési költséget nem számít fel.
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet a kezelési költségre vonatkozó rendelkezések mint tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítását kéri a bíróságtól, annak érdekében, hogy az ügyfelek ne legyenek kötelesek kezelési költség címen a kölcsön futamideje alatt akár több millió forintot megfizetni.

Az FJSZ jelen pert próbapernek szánja, és ha a kérésének a bíróság helyt ad, akkor más bankok ellen is fellép a kezelési költségekkel kapcsolatban.

A per első tárgyalására 2009. február 4-én, 13 órakor kerül sor, a Fővárosi Bíróságon, a Markó u. 27. II. em., 69-es tárgyalóban. A tárgyalás nyilvános, azon bárki részt vehet.

A magán-nyugdíjpénztárak jóvá fogják írni a befizetett tagdíjakat az APEH tájékoztatása szerint
Szervezetünk több panasz alapján értesült arról, hogy magány-nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők esetében a 2007-es évre vonatkozó tagdíjbefizetések nem minden esetben kerültek lekönyvelésre, Soltész Krisztina tagunk levélben fordult az APEH-hez, felvilágosítást kérve az esettel kapcsolatban.

Megkeresésére az APEH Tájékoztatási Főosztálya az alábbiakról adott információt:

„2007. január 1-jétől új, központosított tagdíjbevallási és befizetési rendszer került bevezetésre. A változás lényege, hogy 2007-től a foglalkoztatók a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat - az egyéb járulékokkal együtt - az adóhatósághoz vallják be és fizetik meg.

Az új, központosított rendszerben a bevallási adatokat az adóhatóság feldolgozza és megküldi a magán-nyugdíjpénztárak részére. A pénztárak az adóhatóságtól kapott adatok alapján azonosítják a tagi befizetéseket, majd ezután írják jóvá a tagdíjakat, illetve az azokra jutó hozamokat a tagok egyéni számláján.
2007. január óta folyamatosan és zavartalanul megtörtént a tagdíjbefizetések átutalása a magán-nyugdíjpénztárakhoz.

Az új rendszerre történő átállás kezdeti technikai nehézségei miatt a bevallási adatok kisebb-nagyobb késéssel érkeztek a pénztárakhoz. Azokat a befizetéseket, amelyeket a pénztár a bevallási adatok hiányában tagi szinten nem tudott beazonosítani, időlegesen egy elkülönített függőszámlán tartja nyilván.
A pénztári függőszámlákon lévő tagdíjakat a pénztárak befektetik és a befektetések hozamát a folyamatos azonosítás után a tagok egyéni számláján jóváírják, ezért a pénztártagokat ebből fakadó veszteség nem érheti.

A magán-nyugdíjpénztárak, a 2007. évi tagdíjakat és azok hozamait teljes egészében az eddig megszokottól eltérően, későbbi időpontban írják jóvá a pénztártagok egyéni számláján.”

Vagyis, az APEH tájékoztatása szerint nem ér senkit sem hátrány amiatt, hogy bár a munkáltatója megfizette utána a tagdíjat, az még nem jelent meg a magán-nyugdíjpénztári számláján.

Közérdekű keresetet indított az FJSZ a MÁV–START ellen
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ) közérdekű keresetet indított a MÁV–START Vasúti Személyszállító Zrt. (MÁV) ellen. Az FJSZ sérelmezi, hogy a MÁV olyan általános szerződési feltételeket alkalmaz, melyek az utasok kártérítési lehetőségeit a vonatok késedelme, vagy kimaradása esetén minimálisra csökkentik, és az utasokat adminisztratív és egyéb jellegű akadályokkal eltántorítják attól, hogy jogos igényüket érvényesítsék. Ilyen feltételek, hogy:
- Az Intercity és más helyjegyköteles vonat késése miatt a helyjegy visszaváltásra a vonat megérkezését követő nap 24 órájáig van mód, és csak a vonat által érintett állomásokon, pedig az utast nem lehet arra kényszeríteni, hogy rögtön sorba álljon jegyvisszaváltásért, amikor késésben van a vasút késedelme miatt;
- A helyjegyet, pótjegyet késés miatt visszaváltó utas a pénzét az állomáson csak akkor kapja vissza, ha kártérítési igényéről lemond, amely nyilvánvalóan sérti az utas kártérítéshez való jogát;
- A késés tényét minden utasnak igazoltatnia kell az érkezési állomás ügyeletesével, mely indokolatlan és életszerűtlen egy több száz utassal közlekedő járatnál;
- Ha az utas a késett vonattal elutazik, akkor késési időt a felszállás előtt közölt, módosított indulási időhöz viszonyítva kell számítani, vagyis a MÁV egy több órás késéssel induló vonat esetén is mentesítheti magát azzal, hogy indulás előtt közli az új indulási időt;
- Kártérítési igényt csak a MÁV központi ügyfélszolgálatához lehet benyújtani, mely indokolatlanul korlátozza az utas igényérvényesítési lehetőségeit, ugyanis a levelezés, ügyintézés járulékos idő és költségigénye nagyobb, mint a várható bevétel;
- A vasút felelősségét kizárja olyan esetekben is, melyekre a vasúti és más jogszabályok az FJSZ álláspontja szerint nem adnak lehetőséget.

Mindezért a Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet bírósághoz fordult, hogy állapítsa meg MÁV vonatkozó szerződéses feltételeinek érvénytelenségét.Az UniCredit Bank önkéntes vállalásával és 1 millió forint bírsággal végződött az FJSZ bejelentése alapján indult eljárás
Az FJSZ a bankok kombinált betéti és befektetési alap termékeinek bevezetésekor észlelte, hogy a hirdetéseikben a hitelintézetek sok esetben megtévesztően tüntetik fel a hozamokat, kiemelik a sokszor csak a betéti részre, első periódusra érvényes kamatot, azt a benyomást keltve, hogy a befektetés egészére ez a hozam érhető el.

Az UniCredit Bank 12%-os hozam ígéretével aktív kampányt folytatott UniCredit Megtakarítás termékének népszerűsítésére, mely termék fele részben betét lekötését, fele részben befektetési jegy vásárlását jelentette a fogyasztók számára. Az FJSZ bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál fogyasztók megtévesztése miatt, mivel a 12%-os kamat a betéti részre vonatkozott, és csak az első három hónapra, de a reklámokban, főleg a televíziós reklámokban ez nem került elvárható mértékben megjelenítésre. A fogyasztók tehát azt hihették, hogy a teljes UniCredit Megtakarításban elhelyezett pénzükre 12%-os kamat jár, pedig ez nem volt igaz.

A GVH által lefolytatott versenyfelügyeleti eljárásban egyrészt 1.000.000. forint bírságot szabott ki a jogsértés miatt, másrészt kötelezte a bankot, hogy teljesítse felajánlott vállalásait, melyek röviden a következőek:

- az UniCredit Bank 2008. április - májusában audiovizuális médiában és a nyomtatott sajtóban, továbbá honlapján is a kombinált termék tekintetében érdemi és informatív tájékoztatásokat közöl, hogy a fogyasztói tudatosságot és tájékozottságot bővítse e téren.
- másrészt költség nélkül felmondhatóvá válik a termékre vonatkozó szerződés az ügyfelek számára, a hozamhoz az ügyfelek betétfeltörési veszteség nélkül hozzájuthatnak és a betét futamidejének negyedik hónapját követő hónap 15. napjáig feltört betétekre megfizeti a 12%-os kamatot.

Mivel az ügyfeleket a bank tértivevényes levélben értesíti, így az ügyfeleknek módjukban áll érdemben vizsgálni a bank kompenzációs ajánlatát.

Az FJSZ üdvözli, hogy bejelentése eredményeképpen a megtévesztés feltárásra került, valamint hogy a bank vállalásai abba az irányba mutatnak, amelyet fontosnak tartunk, vagyis hogy a jogsértően versenyző, fogyasztókat megtévesztő vállalkozások bírság terhe mellett a fogyasztókat reparálják. Az FJSZ az UniCredit Bank jelen ügyét az ebbe az irányba tett lépésként értékeli.80 millió forint Raiffeisen bírság az FJSZ kezdeményezte eljárásban
A Gazdasági Versenyhivatal 80.000.000. forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bank Zrt.-re fogyasztók megtévesztése miatt, mely ügyet B/602/2007. szám alatt szervezetünk, az FJSZ kezdeményezett.

A Raiffeisen Rugalmas Lakáshitelét úgy népszerűsítette, hogy azt állította, hogy az ügyfél határozza meg a törlesztőrészletet, márpedig ez csak korlátozottan, az első két évben, meghatározott összegek között volt igaz. Az ilyen reklámok azonban alkalmasak arra, hogy a fogyasztók, a lakáshitelek iránt érdeklődők figyelmét felkeltsék, becsábítsák a bankba, és bár ott előbb vagy utóbb szermbesülnek a reklámhoz képest rosszabb helyzettel, a banknak módot adnak, hogy az a termékéről meggyőzze őket. Valószínű továbbá, hogy így a bankot felkeresők jó része a Raiffeisen közelébe sem ment volna a megtévesztő reklám hiányában. A verseny korlátozása tehát itt van, a valótlan állítás hozza be az ügyfelet a bankba, más bankokkal szemben előnyre tesz szert, pedig a reklám alapja nem valós.


Oldal:   <<        >>