http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/64084
Az FJSZ az EU fogyasztói jogsérelmek elleni fellépésre feljogosított szervezetek listáján
A Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezetet az Európai Unió Bizottsága bejegyezte a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetek listájába. Az listáról szóló 2009. november 27-i C287 sz. közlemény, illetve a minősített szervezeteket országonként felsoroló dokumentum az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.

A későbbi hivatkozások miatt megemlítjük, hogy az irányelv sokszori módosítása miatt 2009. december 29-én egy új, a 2009/22/EK sz. irányelv lép hatályba, melybe a korábbi rendelkezéseket az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-án átültette. A 2009/22/EK hatályba lépésével egyidejűleg 98/27/EK irányelv hatályát veszti az L110 közlemény (30. old.) szerint.